Savaitės pamokos (5 kl.)

Antras pusmetis

 

   Teminiai planai 19. Kas yra internetas? Pamokos tikslai ir praktinės užduotys  konspektas testas praktinis darbas   Testas               
   Ko išmoksime? 20. Kas yra naršyklė?  Pamokos tikslai ir praktinės užduotys     konspektas      testas    praktinis darbas     Filmukas - paieška
   Vertinimas   (Mokytojo)

21. Atostogos

   Kaip mes elgsimės? 22.  Internetas. Paieška. Pamokos tikslai ir praktinės užduotys   konspektas  praktinis darbas   testas
   Kaip mes mokysimės?   (1)   (2) 23. Skaičiuoklis. Pamokos tikslai ir praktinės     konspektas  
 testas     praktinė užduotis   
   Kur mes galime dalyvauti? 24. Kaip tvarkyti informaciją? Pamokos tikslai ir praktinės užduotys     konspektas
praktinės užduotys   testas    Filmukas
    Mokymo(si) priemonės 25.  Kaip ieškoti naudojantis katalogais? Pamokos tikslai ir praktinės užduotys
konspektas  1     testas   praktinės užduotys
   Mokymo(si) metodai 26. Spragų likvidavimas. Pamokos tikslai ir užduotys   Pratybos   Konkursas Velykų džiaugsmai  Konkurso santrauka
   Jei susergu? 27. Pagrindinės e - pašto funkcijos? E - laiškas.  E - laiško rašymo taisyklės.  Pamokos tikslai ir praktinės užduotys      užduotys     konspektas         Testas       
   Teorinių žinių pa(si)tikrinimas 28. Tekstas. Gražus tekstas.  Pamokos tikslai ir praktinės užduotys     pratybos   konspektas    filmukas                               
   Praktinių įgūdžių pa(si)tikrinimas 29.  E - laiško priedai.  Pamokos tikslai ir praktinės užduotys      konspektas   1
   Norai ir galimybės 30. Virusai. Kaip parsisiųsti programą?    Pamokos tikslai ir praktinės užduotys  konspektas 1    Smalsiems
   Mokytojo klaidinimas 31. Spragų likvidavimas  Pamokos tikslai ir praktinės užduotys         konspektas    praktinė užduotis     Smalsiems   1
   Noriu išmokti daugiau 32. Ar žaidžiant mokomasi? Programos lietuvių kalbai, matematikai. Pamokos tikslai ir užduotys   konspektas
Testas    Praktika 
1
   Parašyti mokytojui 33.    Kompiuteris ir sveikata. Pamokos tikslai ir užduotys         konspektas  1  2     Testas        Praktika   1
   Savaitės pamokos   Antras pusmetis 34. Kurso kartojimas.  Diagnostinis vertinimas (pusmečio)        1     
   Žinių patikrinimai 35. Kurso kartojimas.     T       P      Testas