Ko išmoksime? (5 kl.)

Informatikos mokytojas

 

   Teminiai planai

1. Įvadas. Drausmė, tvarka, elgesys. (Teorija paskaitytipratimas - užduotis, Testas_žinioms tikrinti )    Filmukai  1   2   3    Mokytojas

Rugsėjo mėnesio pamokos.
Mokiniai
pažymiu
nevertinami.
Mokiniai pratinami prie drausmės, tvarkos.

   Ko išmoksime? 2. Tinkamai elgtis su informacija kompiuteryje. Diagnostinis.   Pamokos tikslas    filmukas   
   Vertinimas   (Mokytojo) 3. Taisyklingai vartoti kompiuterijos ir IT terminus.   Pamokos tikslas 
mokomieji filmukai    Paštas   Išsaugoti dokumentą
   Kaip mes elgsimės? 4. Teisėtai naudoti kompiuterio programas.   Pamokos tikslas    vadovėlis        Mokomasis filmukas
   Kaip mes mokysimės?
  (1)      (2)
5. Kompiuterių svarba kasdienei žmogaus veiklai.   Pamokos tikslai 
Mokomasis filmukas  Papildomai    Aplankas    2      Išsaugoti

Spalio mėnesio pamokos.
Mokiniai pratinami laiku atsiskaityti  testus.

 

   Kur mes galime dalyvauti? 6. Piešimas kompiuteriu. Programa. Įrankiai. Perpiešti. Pamokos tikslai
vadovėlis  1  2   Praktinės užduotys  Testas  Mokomasis filmukas Paint 2
Papildomai  1     2        
    Mokymo(si) priemonės 7. Piešimas kompiuteriu. Programa. Įrankiai. Perpiešti. Pamokos tikslai
vadovėlis  1  2   Praktinės užduotys  Testas  Mokomasis filmukas Paint 2
Smalsiems   1     2        
   Mokymo(si) metodai 8. Kurso kartojimas, darbų atsiskaitymas  
  Testas
      Pagalba  testui spręsti        
   Jei susergu? 9. Piešimas kompiuteriu. Animacija. Kompiuterio dalys.
Pamokos tikslai ir užduotys    Konspektas ir praktinės užduotys  Pristatymas  2        Papildomai  Testas   Mokomasis filmukas 
Konkursas ,,Bebras"

Lapkričio mėnesio pamokos.
 

Mokiniai pratinami laiku atsiskaityti darbus ir testus.

 


 

   Teorinių žinių pa(si)tikrinimas 10. Tekstinių dokumentų kūrimas.  Pamokos tikslai ir užduotys
vadovėlis   Praktinio darbo pavyzdys     Mokomasis filmukas     Testas
Testo konspektas
   Praktinių įgūdžių pa(si)tikrinimas 11. Tekstinių dokumentų  tvarkymas. Pamokos tikslai ir uždaviniai 
 Konspektas   Testas   pratinio darbo šablonas   Mokomasis filmukas
   Norai ir galimybės 12. Atostogos į mokyklą eiti nereikia (11.26 - 30)
   Mokytojo klaidinimas 13. Sveikinimas. Piešinio parengimas. Pamokos tikslai ir užduotys.  Testas  - ,,piešimo programos įrankiai".

Gruodžio mėnesio pamokos.
Kaupiamasis
vertinimas.

   Noriu išmokti daugiau 14. Sveikinimas. Teksto redaktorius. Pamokos tikslai ir užduotys.  Filmukai.  Testas  - ,,teksto redaktoriaus įrankiai".
   Parašyti mokytojui 15. Sveikinimas.  Pamokos tikslai ir užduotys.  Filmukai. Kurso kartojimas.
Testas  - ,,teksto redaktoriaus įrankiai".
Sveikinu  su šventėmis
   Savaitės pamokos   Antras pusmetis 16. Dokumento redagavimas. Pamokos tikslai ir užduotys  Pamokos konspektas  vadovėlis  Praktinio darbo pavyzdys   Filmukas praktiniam darbui parengti    Testas
Smalsiems

Pusmečio pabaiga

   Žinių patikrinimai 17.  Diagnostinis.  Pamokos tikslai ir užduotys  vadovėlis  Praktinio darbo pavyzdys   Testas  1   2    Filmukai  Tvarkaraštis      Paint
Kurso kartojimas
 
18. Spragų likvidavimas            Pirmo pusmečio pabaiga      Smalsiems